Get Adobe Flash player


V letošním roce se dostalo pí. Huškové Haně ocenění v podobě uvedení do Encyklopedie osobností České
a Slovenské republiky OXFORD ENCYKLOPEDIA PUBLICATION ,(Oxford Univerzity-sídlo London-U.K.) která má mnohaletou historii a jsou zde uváděny osobnosti z mnoha oborů a asociací, které jsou jak přínosem, tak i myšlenkovými vůdci dané republiky. Ocenění bylo pí .Huškové  uděleno za významný podíl rozvoje péče o nohy a pedikúry v návaznosti na podologii a podiatrii v Česku i na Slovensku.

 

Hana Hušková
Hana Hušková

Mám tu výsadu,
že mohu pečovat
o Vaše nohy.


Diplomovaný podiatr školitel. Medicinální pedikúra, podologické
a podiatrické služby
v oborech diabetická noha, ortopedie, dermatologie a dětská noha

Více o mně


 

 


Počítačové vyšetření chodidel a pohybového aparátu Pedikom

čekárna